Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Αθήνας

Μηχανικών Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1983: Ανάλυσης και Προγραμματισμού Η/Υ (ίδρυση)
1988: Πληροφορικής (μετονομασία)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής (μετονομασία)