Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Μηχανικών Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1999: Βιομηχανικής Πληροφορικής (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής (μετονομασία)