Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Μηχανικών Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1999: Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής (μετονομασία)