Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Μηχανικών Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2004: Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής (μετονομασία)