Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Μηχανικών Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2000: Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής (μετονομασία)