Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Πελοποννήσου

Μηχανικών Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2005: Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής (μετονομασία)