Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Θεσσαλίας

Μηχανικών Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1999: Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής (μετονομασία)