Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Μηχανικών Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

2004: Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής (μετονομασία)