Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1998: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, ΤΕΙ Άρτας (ίδρυση)
2009: Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ Άρτας (μετονομασία)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Ηπείρου (μετονομασία)
2018: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (μετατροπή σε Πανεπιστήμιο και μετονομασία)
2019: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (εισαγωγή φοιτητών)