Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Ηπείρου

Μηχανικών Πληροφορικής

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1999: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (ίδρυση)
2009: Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (μετονομασία)
2013: Μηχανικών Πληροφορικής (μετονομασία)