Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1993: Μαθηματικών - Πληροφορικής (ιδρύθηκε αλλά δεν λειτούργησε)
2013: Πληροφορικής (μετονομασία και πρώτη λειτουργία)
2019: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (μετονομασία)