Έναρξη επαγγέλματος πληροφορικού

Έδρα επιχείρησης

Η επιλογή της διεύθυνσης άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι πολύ σημαντική διότι από αυτήν εξαρτώνται διάφορα θέματα όπως, το ενοικιαστήριο συμβόλαιο, ο συντελεστής ΦΠΑ, η υπαγωγή σε αναπτυξιακά προγράμματα, το αρμόδιο επιμελητήριο, η αρμόδια ΔΟΥ, οι εκπιπτόμενες δαπάνες (αν πρόκειται και για κατοικία), κ.α.

Κωδικοί δραστηριότητας

Κάθε επιχείρηση πρέπει να δηλώσει τους κωδικούς αριθμούς των δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) που θα ασκήσει. Δικαιούστε να δηλώσετε μέχρι 6 κωδικούς (1 κύριος και μέχρι 5 δευτερεύοντες). Αν γνωρίζετε με ακρίβεια τη δραστηριότητα που θα ασκήσετε τότε δηλώστε τον 6ψήφιο ή 8ψήφιο κωδικό που της αντιστοιχεί. Αν πάλι θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία τότε δηλώστε 4ψήφιους ή 5ψήφιους κωδικούς, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα θεωρηθεί ότι ασκείτε όλες τις υποδραστηριότητες που υπάγονται σε αυτό τον κωδικό. Η επιλογή των ΚΑΔ θέλει προσοχή διότι από αυτήν εξαρτώνται διάφορα θέματα όπως, η εγγραφή στο ΓΕΜΗ (βλ. παρακάτω), το δικαίωμα συμμετοχής σε αναπτυξιακά προγράμματα, η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα, η κατανομή των εσόδων της επιχείρησης στις διάφορες δραστηριότητες, κ.α.

Επιμελητήριο

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 η εγγραφή σε Επιμελητήριο είναι προαιρετική για τις ατομικές επιχειρήσεις. Οι πληροφορικοί που προέρχονται από σχολές μηχανικών (π.χ. Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνική Σχολή Πατρών, κλπ.) έχουν το δικαίωμα (όχι όμως την υποχρέωση) να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ οι πληροφορικοί που προέρχονται από σχολές οικονομικής κατεύθυνσης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς) έχουν το δικαίωμα (όχι όμως την υποχρέωση) να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Για τους πληροφορικούς που δεν θα επιλέξουν το ΤΕΕ ή το ΟΕΕ, καθώς και για όλους τους υπόλοιπους πληροφορικούς που δεν έχουν την εν λόγω επιλογή, υπάρχουν τα τοπικά Επιμελητήρια (εμπορικό, επαγγελματικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό) σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Με εξαίρεση την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά, και τη Ροδόπη, σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει μόνο ένα επιμελητήριο ανά περιφερειακή ενότητα οπότε η επιλογή είναι εύκολη. Στις τέσσερις αυτές περιοχές μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε το επιμελητήριο που ταιριάζει περισσότερο στις δραστηριότητές σας.

ΓΕΜΗ

Αν και η εγγραφή σε επιμελητήριο έγινε προαιρετική, το κράτος εφηύρε μια πλάγια οδό για να συνεχίσουν τα επιμελητήρια να έχουν έσοδα -- την υποχρέωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Αν και η υποχρέωση αυτή ισχύει τυπικά μόνο για τους εμπόρους, υπάρχουν περιπτώσεις όπου και η παροχή υπηρεσιών μπορεί να θεωρηθεί εμπορική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό δεν αρκούν οι ΚΑΔ αλλά η υποχρέωση ή όχι της εγγραφής στο ΓΕΜΗ εξετάζεται κατά περίπτωση με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης.

Κοινωνική Ασφάλιση

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και πληρώνουν εισφορά 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης. Οι πληροφορικοί με τίτλο μηχανικού που επέλεξαν να εγγραφούν στο ΤΕΕ ασφαλίζονται υποχρεωτικά και στο ΕΤΕΑΕΠ για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης (7%) καθώς και τον κλάδο εφάπαξ παροχών (4%). Η εγγραφή γίνεται πριν την αίτηση έναρξης επαγγέλματος στη ΔΟΥ.

Ασφάλιση Υγείας

Όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΕΟΠΥΥ και πληρώνουν εισφορές 6.95% (6.45% για παροχές σε είδος + 0.50 % για παροχές σε χρήμα). Το ασφάλιστρο υγείας είναι ενσωματωμένο στο ασφάλιστρο της Κοινωνικής Ασφάλισης και δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους. Ωστόσο, αν είστε φοιτητής και λαμβάνετε ασφάλιση υγείας από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, έχετε δικαίωμα ετήσιας απαλλαγής από τον Κλάδο Υγείας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον ΕΦΚΑ (με δυνατότητα ανανέωσης για όσο διάστημα είστε φοιτητής). Το ίδιο ισχύει και αν υπηρετείτε τη στρατιωτική σας θητεία.

Έναρξη στη ΔΟΥ

Συμπληρώνετε και καταθέτετε στην αρμόδια ΔΟΥ το έντυπο Μ2 μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα παραπάνω βήματα τα οποία βεβαιώνουν: α) την έδρα της επιχείρησης, και β) την έναρξη της ασφάλισης.

Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων

Συμπληρώνετε και καταθέτετε στην αρμόδια ΔΟΥ το έντυπο B1 με το οποίο θα θεωρήσετε τα διάφορα φορολογικά έντυπα (π.χ. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, κλπ). Από 1η Ιανουαρίου 2013 τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών καθώς και το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων (το οποίο είναι υποχρεωτικό για όλους) δεν απαιτούν θεώρηση.

Καθεστώς ΦΠΑ

Αν σκοπεύετε να μην έχετε γενικό πελατολόγιο αλλά να παρέχετε υπηρεσίες σε τρεις επιχειρήσεις το πολύ (ή σε περισσότερες επιχειρήσεις αλλά σε αυτή την περίπτωση τα έσοδά σας θα πρέπει να προέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 75% από μία μόνο επιχείρηση), τότε η εργασία σας μπορεί να θεωρηθεί "εξαρτημένη" και έχετε το δικαίωμα (όχι όμως την υποχρέωση) να απαλλαγείτε από το καθεστώς ΦΠΑ. Δηλαδή δε θα χρειάζεται να χρεώνετε ΦΠΑ στους πελάτες σας, ούτε φυσικά και να το αποδίδετε στη ΔΟΥ εκ μέρους τους. Και θα απαλλαγείτε και από τις τριμηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ. Προϋπόθεση για αυτό είναι να συνάψετε μια Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας με την επιχείρηση που θα συνεργαστείτε και να καταθέσετε στη συνέχεια τη σύμβαση αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ. Υπάρχει όμως και ένα μειονέκτημα. Αν απαλλαγείτε από το ΦΠΑ δεν θα έχετε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ (δηλ. να συμψηφίζετε το ΦΠΑ των εξόδων σας με το ΦΠΑ των εσόδων σας) το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι το ΦΠΑ που πληρώνετε για τις επαγγελματικές σας δαπάνες δεν θα σας επιστρέφεται.

Kαλή αρχή και καλή δύναμη!

τελευταία ενημέρωση 22/4/2018

Η παρούσα σελίδα δημιουργήθηκε από το Σωκράτη Δημητριάδη. Έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί νομική ή λογιστική συμβουλή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις, σφάλματα ή μη ενημερωμένα στοιχεία.