Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Ιονίων Nήσων

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20031019510.2
200486648.7
200583368.3
20061026910.3
200789609.0
20081006010.1
2009995110.0
201040644.1
201168016.8