Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20031112311.1
200498149.8
200595339.5
200695979.6
20071036810.4
200896159.6
200999249.9
201069597.0
201176467.6