Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20031004110.0
200489368.9
200586418.6
20061001710.0
200795209.5
200899289.9
200995819.6
201043024.3
201167316.7