Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

1999432813.5
20001323713.2
20011134011.3
20021102411.0
20031102311.0
200491269.1
200588508.9
200692599.3
200794369.4
200892529.3
20091000610.0
201052615.3
201170597.1