Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ψηφιακών Συστημάτων

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

200593379.3
200697279.7
20071027610.3
200887148.7
200987308.7
201070477.0
201174027.4
201276347.6
201379668.0
201472957.3
201583038.3
201688298.8
201786198.6
201874847.5
201965726.6
202060756.1
202172997.3
202288088.8