Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20001191811.9
20011075710.8
200299019.9
20031005810.1
200490319.0
200591079.1
200696599.7
20071088110.9
200898049.8
200988798.9
201092159.2
201180538.1
201965936.6