Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Μηχανικών Πληροφορικής

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

200493859.4
200591549.2
200693499.3
20071006710.1
200888098.8
200988428.8
201065786.6
201171077.1
201276467.6
201381268.1
201475147.5
201586578.7
201692279.2
201788908.9
201879878.0