Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακής Πληροφορικής

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

200996529.7
201057265.7
201168696.9