Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διαχείρισης Πληροφοριών

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20001191311.9
2001995610.0
200296809.7
200394179.4
200482448.2
200580228.0
2006995410.0
200798219.8
200888518.9
200988718.9
201058885.9
201172007.2