Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

201967536.8
202070007.0
202181668.2
202288758.9