Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20191024410.2
20201127511.3
20211087910.9
20221176011.8