Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20021597316.0
20031642316.4
20041549515.5
20051515215.2
20061434214.3
20071493914.9
20081294412.9
20091324213.2
20101412314.1
20111115211.2