Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20021638916.4
20031692916.9
20041591115.9
20051579615.8
20061512115.1
20071560115.6
20081417214.2
20091459714.6
20101507715.1
20111222012.2