Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Κρήτης

Μηχανικών Πληροφορικής

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 10
2008: 12
2012: 14
2018: 20