Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Πειραιά

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 23
2008: 23
2012: 22