Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Αθήνας

Μηχανικών Πληροφορικής

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 24
2008: 24
2012: 24