Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2008: 8
2012: 8
2018: 14
2022: 12

Τρέχουσα κατάσταση

Αδαμ Σπυρίδων
Βασιλάκη Μαρίνα
Βήτα Βασιλική
Δρίτσας Λεωνίδας
Κατσίρης Ιωάννης
Λιβιεράτος Σπύρος
Οικονόμου Λάμπρος
Παγιατάκης Γεράσιμος
Πανέτσος Σπυρίδων
Παπαδάκης Ανδρέας
Τσακιράκις Ιωάννης
Χατζαράκης Γεώργιος