Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διαχείρισης Πληροφοριών

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 8
2008: 8
2012: 7