Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Κρήτης

Μηχανικών Πληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 240
2001: 270
2002: 300
2003: 300
2004: 300
2005: 260
2006: 230
2007: 260
2008: 260
2009: 260
2010: 260
2011: 250
2012: 200
2013: 120
2014: 150
2015: 140
2016: 160
2017: 160
2018: 180

* Ο αριθμός εισακτέων για το έτος 2021 αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των επιτυχόντων απ'όλες τις κατηγορίες και όχι στον αριθμό των θέσεων που έγιναν διαθέσιμες, και αυτό διότι λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε κάποια τμήματα δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις.