Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 190
2001: 210
2002: 230
2003: 220
2004: 220
2005: 200
2006: 210
2007: 210
2008: 250
2009: 250
2010: 270
2011: 265
2012: 265
2013: 185
2014: 250
2015: 230
2016: 230
2017: 220
2018: 253
2019: 253