Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Πειραιά

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 210
2001: 160
2002: 160
2003: 150
2004: 150
2005: 100
2006: 80
2007: 100
2008: 120
2009: 120
2010: 130
2011: 130
2012: 100
2013: 100
2014: 100
2015: 100
2016: 100
2017: 100

* Ο αριθμός εισακτέων για το έτος 2021 αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των επιτυχόντων απ'όλες τις κατηγορίες και όχι στον αριθμό των θέσεων που έγιναν διαθέσιμες, και αυτό διότι λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε κάποια τμήματα δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις.