Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Αθήνας

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 200
2001: 190
2002: 180
2003: 170
2004: 170
2005: 135
2006: 110
2007: 85
2008: 85
2009: 85
2010: 85
2011: 85
2012: 85
2013: 85
2014: 100
2015: 90
2016: 100
2017: 80

* Ο αριθμός εισακτέων για το έτος 2021 αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των επιτυχόντων απ'όλες τις κατηγορίες και όχι στον αριθμό των θέσεων που έγιναν διαθέσιμες, και αυτό διότι λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε κάποια τμήματα δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις.