Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πολυτεχνείο Κρήτης

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 105
2001: 120
2002: 130
2003: 125
2004: 125
2005: 105
2006: 115
2007: 115
2008: 130
2009: 130
2010: 130
2011: 130
2012: 130
2013: 160
2014: 225
2015: 180
2016: 180
2017: 180
2018: 203
2019: 203