Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διαχείρισης Πληροφοριών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 260
2001: 270
2002: 270
2003: 255
2004: 255
2005: 255
2006: 270
2007: 290
2008: 300
2009: 300
2010: 300
2011: 160
2012: 180

* Ο αριθμός εισακτέων για το έτος 2021 αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των επιτυχόντων απ'όλες τις κατηγορίες και όχι στον αριθμό των θέσεων που έγιναν διαθέσιμες, και αυτό διότι λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε κάποια τμήματα δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις.