Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων