Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία