Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Κρήτης

Μηχανικών Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Μηχανική Δικτύων
  2. Μηχανική ΗΥ
  3. Μηχανική Λογισμικού