Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
  2. Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιών