Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Πειραιά

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων