Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας