Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Μηχανικών Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Ασφάλειας Δικτύων Επικοινωνίας
  2. Τεχνολογίας Τηλεφαρμογών