Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Μηχανικών Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων