Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Ιονίων Nήσων

Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών