Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακής Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Επιχειρησιακής Πληροφορικής