Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διαχείρισης Πληροφοριών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Διαχείρισης Πληροφοριών