Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων