Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών