Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Θεωρητικής Πληροφορικής
  2. Συστημάτων Λογισμικού
  3. Τεχνολογίας Υπολογιστών