Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Μηχανικών Αυτοματισμού

Μετασχηματισμοί τμήματος (μετονομασίες, συγχωνεύσεις, κλπ):

1989: Αυτοματισμού (ίδρυση)
2013: Μηχανικών Αυτοματισμού (μετονομασία)
2019: Μηχανικών Αυτοματισμού (συγχώνευση με το Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων και σύσταση του νέου Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης)